Logo De Ijzeren Man
Nederlands
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch

Algemene voorwaarden en dekcondities

Algemeen

Wij werken volgens de Algemene Voorwaarden van de Bond van K.W.P.N. hengstenhouders, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nr 44/92.

Hengstenhouderij De IJzeren Man BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte en/of letsel aan mensen en dieren.

Bij de eerste dekking dient u het stamboekpapier (of kopie) van de merrie mee te brengen, te overhandigen, dan wel door te mailen (info@deijzerenman.com)

Indien tijdens het seizoen op vraag van de fokker een hengstwissel plaatsvindt, zal het dekgeld van de laatst gekozen hengst gelden, waarbij de reeds in rekening gebrachte kosten niet opnieuw zullen worden berekend.

De hengsten zijn tot 15 augustus 2017 beschikbaar voor de fokkerij

Bezichtigen van de hengsten is alleen mogelijk na afspraak.

Bestelling van sperma bij voorkeur ‘s avonds of ‘s morgens voor 09.00 uur. De levering geschiedt op dezelfde dag

De bestelling van sperma van hengsten van Blue Hors kan alleen op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend vóór 09.00 uur. De levering geschiedt in de ochtend daarop volgend.

Tevens zijn op ons station alle niet vermelde hengsten van Blue Hors ApS, Hengststation P. Schockemöhle en alle S.W.S.-hengsten beschikbaar.

Op zondag kunnen merries tot 11.00 uur (of volgens afspraak) gehaald of gebracht worden, daarna zijn wij gesloten

OPGELET:

Door het bestellen en ontvangen van sperma, ook via inseminatoren of partners (telefonisch, per mail, fax of anders), heeft de merriehouder kennis genomen vanonze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

Het dekken van uw merrie en het verblijf op ons station is voor rekening en risico van de eigenaar.

De leveringen sperma zijn belast met het tarief van 9% BTW, voor de stallingskosten en de verzendkosten geldt het tarief van 21% BTW.

De vaste kosten in het dekgeld en evt. gemaakte verzendkosten, dienen voldaan te worden bij ontvangst van de factuur, na de eerste inseminatie. Een bestelling voor de volgende hengstigheid, bij gebleken niet drachtig zijn, kan pas verkregen of verzonden worden als aan de eerste factuur voldaan is. Bij dracht na 9 weken ontvangt u een factuur van het resterende dekgeld en de nog overige gemaakte verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten.

Bij het niet betalen van de factuur, zullen vanaf de derde en tevens de laatse aanmaning, administratiekosten en kosten van een aangetekend schrijven doorberekend worden aan de betreffende merriehouder.

Klachten of opmerkingen over facturen graag binnen 14 dagen, na dagtekening van de factuur, daarna zullen bemerkingen niet meer in beschouwing genomen worden.

Drachtigheidsconstructie

Gedurende het seizoen is de merrie- houder bij gebleken niet drachtigheid verplicht de merrie te blijven aanbieden tot 15 augustus. Terugbetaling van de eventuele gustreductie geschiedt na het aanbieden van een diergeneeskundig attest van niet drachtig zijn van de merrie en dit voor 1 oktober van het lopende seizoen.

De gustreductie vervalt indien u niet tijdig aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Eventuele gemaakte verzendkosten blijven ten laste van de merriehouder, ook na de gustreductie.

Veterinaire begeleiding

Veterinaire begeleiding door Dierenartsen Praktijk Ell. Deze kosten komen volledig ten laste van merriehouder en worden gefactureerd door DAP Ell (specifieke betalingsvoorwaarden: contacteer DAP Ell).

De merrie dient voldoende gevaccineerd te zijn tegen influenza, tetanus en rhinopneumonie. Gevolgen van niet in orde zijn met vaccineren, vallen volledig ten laste van de merriehouder.

Stalling

Stalling van uw merrie is mogelijk, vergezeld van het originele paardenpaspoort van uw merrie. Dit is verplicht onder de huidige regelgeving. Boetes (€500, - €2500,-) opgelopen door het niet naleven van deze regelgeving, vallen volledig ten laste van de merriehouder.

Merrie met veulen € 12,00 excl. BTW per dag.         

Merrie zonder veulen € 10,00 excl. BTW per dag.             

Betaling van de stallingkosten dient te geschieden bij het ophalen van de merrie. De kosten van stalling dienen contant voldaan te worden. Elektronisch betalen is mogelijk en geniet de voorkeur.

Embryotransplantatie en ICSI

Indien men hengsten via Hengstenhouderij De IJzeren Man BV inzet in het kader van embryotransplantatie of ICSI dient men er rekening mee te houden dat het volledige dekgeld berekend wordt wanneer er één of meerdere gewonnen embryo’s direct overgezet worden en aanslaan, als wanneer er gewonnen embryo’s ingevroren en niet in hetzelfde seizoen ingezet worden.

Bij eerste bestelling graag vermelden of het bestelde sperma gebruikt wordt voor embryospoeling of voor ICSI.

Indien geen embryo(’s)/ICSI geslaagd is/zijn, kan er opnieuw sperma besteld worden.

Het dekgeld wordt per succesvolle embryo/ICSI in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevroren embryo’s en indien er meerdere embryo’s uit één inseminatie worden gespoeld.

De merriehouder dient voor 1 oktober van het lopende seizoen een door de dierenarts of het ET- centrum opgesteld en ondertekend overzicht te bezorgen van het aantal spoelingen en het aantal succesvolle embryo’s/ICSI per merrie. Bij niet succesvolle transplantaties, geldt dit overzicht als een gustverklaring, indien vermeld.

Contact

Hengstenhouderij “De IJzeren Man” BV.

IJzerenmanweg 4

6006 TA  Weert

Telefoon: 0031 (0) 495 531 946

Dhr. Björn van Kessel mobiel:0031 (0) 655 803 194 

Bezoekadres:

IJzerenmanweg 4

6006 TA  Weert

 

Staladres van uw merrie:

IJzerenmanweg 4

6006 TA  Weert

Telefoon: 0031 (0) 495 531 946

 Internet: www.deijzerenman.com

E-mail: info@deijzerenman.com

Facebook: https://www.facebook.com/hengstenhouderij.man

 

 

Overzicht dekgelden

 

 

Naam                                   Dekgeld                          restitutie bij geen dracht

 

Balou du Rouet                       € 1.600,-                          50% korting in 2019

Caroly                                  €   800,-                          50% korting in 2019

Casallco                                € 1.000,-                          50% korting in 2019

Chacco Me Biolley                    € 1.000,-                          € 750,-  

Chacfly                                 €   800,-                          50% korting in 2019

Chacoon Blue                         € 1.200,-                          50% korting in 2019

Don Olymbrio                         € 1.200,-                          € 800,-

Don Schufro                           € 3.000,-                          informeer naar de regeling

Emilio                                  € 1.000,-                          € 600,-

Everdale                                € 1.100,-                          € 850,-

Farrell                                  € 1.200,-                          € 800,-

Fasino                                  € 1.000,-                          50% korting in 2019

Feinrich                                € 1.000,-                          50% korting in 2019

First Choice                            € 1.000,-                          € 600,-

For Romance II                        € 1.000,-                          50% korting in 2019

Foundation                             € 1.000,-                          50% korting in 2019

Fürst Romancier                       € 1.000,-                          50% korting in 2019

Fürstenball                             € 1.800,-                          50% korting in 2019

Fürsten-Look                           € 1.200,-                          50% korting in 2019

George Clooney                       € 1000,-                           € 750,-

Giano                                   €  800,-                           € 550,-

Glamourdale                           € 1.100,-                          € 850,-

Great Schufro                          €   800,-                          50% korting in 2019

Hometown                             € 1.000,-                          € 750,-

Inclusive                                € 1.100,-                          € 850,-         

Kanndarco                              €   800,-                          50% korting in 2019

Negro                                   € 1.750,-                          € 1.500,-

Rockefeller                              €   800,-                          € 400,-

Royal Dance                            €   900,-                          € 650,-

Samba Hit II                            €  900,-                           € 650,-

Sir Donnerhall                          € 1.800,-                          50% korting in 2019

St. Schufro                              € 1.200,-                          € 800,-

Top Gear                                € 1.000,-                          50% korting in 2019

Veneziano                               € 1.200,-                          € 800,-

Vitalis                                    € 2.000,-                          50% korting in 2019

Zack                                      € 2.000,-                          € 1.600,-

Zackerey                                 € 1.000,-                          € 600,-

Zalabaster                               €   800,-                          € 400,-         

Alle door Hengstenhouderij De IJzeren Man BV gemaakte verzendkosten zullen in rekening worden gebracht bij de merriehouder. Verzendkosten gemaakt ten behoeve van derden hengstenhouders/dierenartsenpraktijken worden eveneens doorberekend aan de merriehouder.